Date: 25 April 2017 (12 HOURS)

District: Johor Bahru, Johor

Date: 25 April 2017 (12 HOURS)

District: Mersing, Johor

Date: 25 April 2017 (8 HOURS)

District: Johor Bahru, Johor

Date: 25 April 2017 (10 HOURS)

District: Batu Pahat, Johor

Date: 25 April 2017 (10 HOURS)

District: Batu Pahat, Johor

Date: 25 April 2017 (10 HOURS)

District: Batu Pahat, Johor

Date: 25 April 2017 (10 HOURS)

District: Batu Pahat, Johor

Date: 26 April 2017 (8 HOURS)

District: Muar, Johor

Date: 26 April 2017 (8 HOURS)

District: Johor Bahru, Johor

Date: 26 April 2017 (8 HOURS)

District: Segamat, Johor

Date: 26 April 2017 (6 HOURS)

District: Segamat, Johor

Date: 27 April 2017 (7.5 HOURS)

District: Segamat, Johor